En

Global

Americas

Europe

Middle East and Africa

Asia Pacific

Back

  Varför Python för barn?

  Python är världens mest populära programmeringsspråk och det främsta programmeringsspråket för de flesta utvecklare. Python används av många olika personer och företag för att göra många olika saker, allt från spel- och webbutveckling till AI och maskininlärning.

   

  En av de främsta anledningarna till Pythons popularitet är dess betoning på läsbarhet och användning av naturligt språk, vilket gör det mycket lätt att lära sig. Några andra fördelar med Python inkluderar dess förmåga att användas i nästan alla miljöer och dess effektivitet och flexibilitet. Enligt många källor är Python det bästa programmeringsspråket för barn att börja sin kodningsresa med; detta beror på att barn enkelt kan greppa Python och börja skapa med det, och det kommer att förbli relevant under lång tid framöver. Många saker idag byggs med hjälp av Python, till exempel webbutveckling.

  Eftersom Python inte är lika enkelt som till exempel Scratch, kommer barn att behöva använda sina problemlösningsfärdigheter, logik och lite av sin kreativitet för att förstå det. Som nämnt tidigare har Python en stor betoning på läsbarhet och användning av naturligt språk; så du kommer att kunna förstå vissa grundläggande kodrader genom att bara titta på det och använda din logik. “if” betyder om, “else” betyder annars, “get” betyder hämta, osv. Så detta kan uppmuntra barn att experimentera med kodningsmiljön och få en grundläggande förståelse för Python innan de går vidare till mer avancerade områden.

   

  Många andra programmeringsspråk är ganska svåra att installera och få att fungera korrekt, och det är ganska skrämmande för nybörjare eftersom en stor del av deras ansträngningar kommer att läggas på att ställa in miljön. Det är helt tvärtom i Python dock. Om du har Windows kan Python installeras och användas korrekt på bara 3 enkla steg!

   

  Så Python är ett utmärkt programmeringsspråk som är en utmärkt språk för barn eller nybörjare. Det är också ett av de mest relevanta språken även på de superavancerade nivåerna; till och med NASA använder Python i många av sina områden!

  المزيد إلى المستكشف