En

Global

Americas

Europe

Middle East and Africa

Asia Pacific

Back

  Barnens vägkarta på Codiska

  På Codiska har vi utvecklat ett roligt och interaktivt program som hjälper ditt barn att lära sig koda. Vår vägkarta i fyra steg inkluderar:

  Programmet är utformat för att rusta barn med de färdigheter de behöver för att lyckas i dagens digitala värld och förbereda dem för framtida möjligheter inom teknikområdet. Med varje steg i vår vägkarta bygger barnen på sin kunskap och erfarenhet för att skapa fantastiska projekt som visar upp deras kreativitet och problemlösningsförmåga. Från grundläggande programmeringskoncept till avancerade ämnen som Data Science och AI, erbjuder vår fyra-stegs vägkarta en väg för talangfulla barn att skapa fantastiska projekt och bygga en ljus framtid.

  Nivå I: Grundläggande programmering

  Att lära sig grunderna i programmering är en spännande och belönande upplevelse för barn. De får möjlighet att förverkliga sina egna idéer genom att skapa animationer, spel och interaktiva berättelser. Det uppmuntrar till kreativitet och experimenterande, vilket kan hjälpa till att bygga självförtroende och uppmuntra en kärlek till lärande. Scratch är det första steget på vår resa. Det är baserat på en enkel blockbaserad gränssnitt som gör att barn enkelt kan skapa program genom att dra och släppa block som representerar olika åtgärder, som att flytta en sprite eller spela upp en ljudfil. Blocken klickar fast i varandra, vilket gör det enkelt för barn att förstå hur programmet fungerar och att se orsak och verkan av deras handlingar. Codiskas program för att lära sig programmeringsgrunderna består av nio väl utformade projekt. Steg för steg byggs grunden för att förstå programmering, där de viktigaste koncepten introduceras från loopar och villkorligauttalanden till variabler, funktioner och hantering av händelser. Vi tillhandahåller en strukturerad läroplan, utbildningsvideor och praktisk erfarenhet av kodningsprojekt som stöds av veckovisa 1-1 handledningssessioner. Detta är inte bara pedagogiskt, roligt och engagerande för barnen, utan det hjälper också till att utveckla kritiskt tänkande och problemlösningsförmåga. När barnen fortsätter att utvecklas bygger de en solid grund för framtida programmeringsspråk. Dessutom ger Codiska-plattformen en utmärkt möjlighet att ansluta med andra unga kodare från hela världen. Ge ditt barn möjlighet att vara en del av teknikrevolutionen genom att starta deras resa idag!

  Läs mer

  Nivå II: Robot- och enhetsprogrammering

  Robotprogrammering för barn handlar inte bara om att lära sig tekniska färdigheter, det handlar om att tända fantasin och kreativiteten. Med robotprogrammering kan barn förverkliga sina idéer genom att skapa robotar som kan röra sig, dansa, rita och till och med spela spel. Det är en chans för barn att bli uppfinnare och problemlösare, där de lär sig att tänka kritiskt och designa lösningar på verkliga utmaningar. Möjligheterna är oändliga, och känslan av prestation som kommer från att bygga en robot och se den komma till liv är verkligen upplyftande. Tänk dig stoltheten och spänningen ett barn kommer att känna när deras robot slutför en uppgift de programmerade den att göra. Det är en magisk känsla som kommer att stanna hos dem för livet. Så, låt oss inspirera nästa generation av innovatörer och problemlösare med den spännande världen av robotprogrammering. I vårt 3-projektsprogram för robotprogrammering använder studenterna den kunskap dehar fått i föregående steg och med hjälp av vår egen Scratch-simulator kan de använda Scratch för att programmera Hamster, en liten programmerbar robot, för att komma in i världen av robotar, sensorer och aktuatorer. Vår nästa steg på denna resa är enhetsprogrammering som vi använder App Inventor för. Att använda App Inventor för barn är ett spännande sätt att introducera dem för världen av mobilapputveckling. Med App Inventor kan barn skapa egna appar som kan köras på smartphones och surfplattor, precis som de appar de använder varje dag. Det är en chans för barn att använda sin kreativitet och förverkliga sina idéer. De kan skapa appar som är roliga, utbildande och till och med användbara för att lösa vardagliga problem. App Inventors dra-och-släpp-gränssnitt gör det enkelt för barn att lära sig grunderna i programmeringslogik och kontrollstrukturer, utan att fastna i syntax. Med Codiskas 6-projektsprogram kan de snabbt och enkelt skapa interaktiva appar som de kan dela med vänner och familj. De blir digitala skapare och utvecklar de färdigheter som behövs för att utmärka sig i den teknikdrivna världen i framtiden.

  Läs mer

  Nivå III: Programmering i den verkliga världen

  Att använda Python för barn är ett stärkande sätt att introducera dem för världen av programmering och datavetenskap. Python är ett kraftfullt och mångsidigt programmeringsspråk som används mycket inom industrin och akademin. Det är ett utmärkt språk för barn att lära sig eftersom det är lätt att läsa och skriva, och det används inom ett brett spektrum av tillämpningar, från webbutveckling och dataanalys till spelutveckling och artificiell intelligens. Med Python kan barn skapa roliga och interaktiva program, som spel, animationer och simuleringar. De kan också använda Python för att lösa verkliga problem, som att analysera data och automatisera uppgifter. Dessutom har Python en stor och aktiv community, vilket innebär att det finns många resurser och handledningar tillgängliga för att hjälpa barn att lära och utvecklas som programmerare. Med Python kan barn utveckla de färdigheter som behövs för att utmärka sig i dagens digitala värld och förbereda sig för framtidamöjligheter inom teknikområdet. Vårt nästa steg på denna resa är Pycraft, en kombination av Minecraft och Python-kodning. Här kan barn se och uppleva sina Python-koder i den enkla och färgglada världen av Minecraft. Pycraft är en Minecraft-mod som låter barn använda Python-programmeringsspråket för att kontrollera och manipulera spelet. Detta ger en rolig och interaktiv metod för barn att lära sig grunderna i programmering och beräkningsmässigt tänkande, samtidigt som de spelar sitt favoritspel. Med Pycraft kan barn skapa anpassade spellägen, bygga automatiserade contraptions och till och med skapa sina egna AI-kontrollerade karaktärer. Möjligheterna är oändliga och känslan av prestation som kommer från att skapa något i spelet med kod är verkligen motiverande. Pycraft låter också barn utveckla problemlösningsförmåga när de försöker använda programmering för att uppnå sina önskade resultat inom spelet. Det är ett innovativt och engagerande sätt att introducera barn förvärlden av programmering, och det kan hjälpa dem att utveckla de färdigheter de behöver för att lyckas i den digitala världen. Denna nivå består av 9 projekt, 6 projekt i Python och 3 i Pycraft, som täcker de viktigaste koncepten inom programmering i den verkliga världen, inklusive bibliotek och APIer

  Läs mer

  Nivå IV: Avancerade ämnen

  Våra avancerade ämnen inkluderar professionell spelprogrammering, webbprogrammering, IoT (Internet of Things), datavetenskap och AI (Artificial Intelligence), täckt av 15 projekt. Dessa ämnen öppnar upp en värld av möjligheter för barn att skapa och bygga saker som både är roliga och användbara. Professionell spelprogrammering låter barn skapa sina egna spel och förverkliga sina idéer. De kan lära sig om spel-motorer, programmeringskoncept som objektorienterad programmering och hur man använder specialiserade verktyg för spelutveckling. Slutresultatet är förmågan att skapa sina egna interaktiva och engagerande spel som de kan dela med andra. Med IoT får barn praktisk erfarenhet av teknik som formar sättet vi lever och arbetar på. IoT har makten att göra vår värld mer effektiv, hållbar och ansluten. Genom att lära sig om IoT nu kommer barn att vara väl rustade att bidra till dessa framsteg i framtiden. Datavetenskap och AI blir allt viktigare i dagens värld. Med Codiskakan barn lära sig hur man analyserar data, använder maskininlärningsalgoritmer och skapar intelligenta system. De kan lära sig hur man extraherar insikter från stora datamängder och använder den kunskapen för att göra förutsägelser eller automatisera uppgifter. Med de färdigheter som lärs ut i datavetenskap och AI blir barn problemlösare och innovatörer och är förberedda för framtida möjligheter inom teknikområdet. Överlag handlar det inte bara om att bemästra tekniska färdigheter när man lär sig avancerade ämnen inom programmering för barn, det handlar också om att främja kreativitet och uppmuntra barnen att tänka utanför boxen. De kan använda sina nya färdigheter för att skapa något roligt och engagerande, samtidigt som de utvecklar de problemlösningsfärdigheter som de behöver för att lyckas i den digitala världen.

  Läs mer

  Kommer snart: Engineering Adventures

  Teknik och STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics)-projekt är ett fantastiskt sätt för barn att utöva sin kreativitet och nyfikenhet. Här kan barn lära sig hur världen omkring dem fungerar, experimentera med olika idéer och se resultaten av sina ansträngningar. Med varje projekt får barnen nya färdigheter, bygger upp självförtroende och utvecklar en kärlek för problemlösning. Oavsett om det handlar om att bygga en bro, skapa en robot eller skjuta upp en raket, erbjuder teknik- och STEM-äventyren oändliga möjligheter för barn att ha roligt och förverkliga sina fantasier. Snart är vi redo att starta en spännande resa av upptäckt och innovation!

  Läs mer