خانه - Codiska

کلاس آنلاین برنامه نویسی برای کودکان

به زبان مادری

اگر می‌خواهید فرزندتان استعداد استثنایی خود را در حل مسئله، خلاقیت و برنامه‌نویسی آشکار کند، Codiska بهترین راه‌حل را ارائه می‌کند. در Codiska محتوای آموزشی مبتنی بر پروژه است و مربیان الهام بخش به زبان دلخواه شما حضور دارند.

خانه - Codiska

نقشه راه کودکان در Codiska

درCodiska ما دوره های تعاملی و جالبی را برای یادگیری برنامه نویسی فرزندتان آماده کرده ایم.

خانه - Codiska
Scratch Junior

Scratch Junior is a visual programming language designed to introduce programming skills to children ages 5–7. By creating projects in ScratchJr, young children can learn to think creatively and reason systematically, despite not being able to read. Our Journey starts with Scratch Junior.

Minecraft

Minecraft is a sandbox video game where children can develop problem solving mindsets while enjoying its simplistic gameplay and having fun.

Scratch

Scratch is a high-level block-based visual programming language and website targeted primarily at children 8–16 as an educational tool for programming. Users on the site, called Scratchers, can create projects on the website using a block-like interface.

Robot Programming

Students will use the knowledge they’ve gained in the previous step. With the help of our own Scratch simulator, they can use Scratch to program Hamster, a tiny programmable robot, to follow simple tasks.

App inventor

App Inventor is a web application integrated development environment originally provided by Google, and now maintained by the Massachusetts Institute of Technology. Students can learn to design and program applications on a simple level.

Python

Python is an interpreted general-purpose programming language. Its design philosophy emphasizes code readability. Its language constructs as well as its object-oriented approach aim to help write clear, logical code. Students can learn basic python and programming using the python language.

Pycraft

The combination of Minecraft and Python coding, where students can see and experience their python codes in the simplistic and colorful world of minecraft.

Web Programming

Students will learn how to design and program websites and web pages by using WordPress, a free and open-source content management system written in PHP.

Internet of Things

In today’s world the Internet is used to connect many things besides computers. This course will teach students how to use the web to survey, control and access many systems remotely.

Game Programming

Using The Unity Engine, students can learn how to design and program games whilst learning to code and controlling Game physics and behaviors using C Sharp.

Data Science

Data science combines previously learnt programming knowledge with statistical knowledge to create insight from a data set. Students will learn about Data Science and how to apply Data Science Skills to move onto the next step.

AI & Machine Learning

Machine learning is a subfield of artificial intelligence, which is broadly defined as the capability of a machine to imitate intelligent human behavior. Artificial intelligence systems are used to perform complex tasks in a way that is similar to how humans solve problems. Using the knowledge students have learned in the previous step, they can move onto learning about AI & Machine Learning.

خانه - Codiska
Scratch Junior

Scratch Junior is a visual programming language designed to introduce programming skills to children ages 5–7. By creating projects in ScratchJr, young children can learn to think creatively and reason systematically, despite not being able to read. Our Journey starts with Scratch Junior.

Minecraft

Minecraft is a sandbox video game where children can develop problem solving mindsets while enjoying its simplistic gameplay and having fun.

Scratch

Scratch is a high-level block-based visual programming language and website targeted primarily at children 8–16 as an educational tool for programming. Users on the site, called Scratchers, can create projects on the website using a block-like interface.

Robot Programming

Students will use the knowledge they’ve gained in the previous step. With the help of our own Scratch simulator, they can use Scratch to program Hamster, a tiny programmable robot, to follow simple tasks.

App inventor

App Inventor is a web application integrated development environment originally provided by Google, and now maintained by the Massachusetts Institute of Technology. Students can learn to design and program applications on a simple level.

Python

Python is an interpreted general-purpose programming language. Its design philosophy emphasizes code readability. Its language constructs as well as its object-oriented approach aim to help write clear, logical code. Students can learn basic python and programming using the python language.

Pycraft

The combination of Minecraft and Python coding, where students can see and experience their python codes in the simplistic and colorful world of minecraft.

Web Programming

Students will learn how to design and program websites and web pages by using WordPress, a free and open-source content management system written in PHP.

Internet of Things

In today’s world the Internet is used to connect many things besides computers. This course will teach students how to use the web to survey, control and access many systems remotely.

Game Programming

Using The Unity Engine, students can learn how to design and program games whilst learning to code and controlling Game physics and behaviors using C Sharp.

Data Science

Data science combines previously learnt programming knowledge with statistical knowledge to create insight from a data set. Students will learn about Data Science and how to apply Data Science Skills to move onto the next step.

AI & Machine Learning

Machine learning is a subfield of artificial intelligence, which is broadly defined as the capability of a machine to imitate intelligent human behavior. Artificial intelligence systems are used to perform complex tasks in a way that is similar to how humans solve problems. Using the knowledge students have learned in the previous step, they can move onto learning about AI & Machine Learning.

این دوره‌ها:

خانه - Codiska

بسته مورد نظر خود را انتخاب کنید و آینده فرزندتان را بسازید.

خانه - Codiska
خانه - Codiska
Save 33%

والدین به عنوان مربی

€19.99

/ماه

€179.94 €119.94 پرداخت 6 ماه یکبار

این یک تجربه پیوند فوق العاده با فرزندتان است. علاوه بر محتوای اموزشی، ما دستورالعمل‌ها و ابزار‌هایی را که برای راهنمایی فرزندتان در سفر خلاقانه‌اش نیاز دارید را در اختیار شما قرار می‌دهیم!

رایگان شروع کنید ۷ روز آزمایشی رایگان
اطلاعات بیشتر همراه با فرزندتان سفر یادگیری را آغاز کنید. با دستورالعمل‌های آموزشی واضح و کاربردی ما، می‌توانید فرزندتان را در پروژه‌ها راهنمایی کنید. اگر مشکلی پیش آمد، به پشتیبانی کارشناسان ما دسترسی دارید.
محتوای آموزشی پروژه محور
جلسات هفتگی با مربی به صورت اختصاصی
تالار فراگیران
تالار والدین - مربیان
پشتیبانی آفلاین والدین توسط کارشناسان
دستورالعمل های مربیگری
جلسه آغازین اختصاصی
Save 22%

مربی اختصاصی

€69.99

/ماه

€539.94 €419.94 پرداخت 6 ماه یکبار

مشکل وقت دارید؟
اصلا نگران نباشید! همه چیز را به ما بسپارید.

رایگان شروع کنید ۷ روز آزمایشی رایگان
اطلاعات بیشتر اگر زمان ندارید اما همچنان می خواهید فرزندتان کدنویسی را یاد بگیرد، میتوانید از سرویس مربی اختصاصی Codiska استفاده کنید.
محتوای آموزشی پروژه محور
جلسات هفتگی با مربی به صورت اختصاصی
تالار فراگیران
تالار والدین - مربیان
پشتیبانی آفلاین والدین توسط کارشناسان
دستورالعمل های مربیگری
جلسه آغازین اختصاصی
Save 33%

بسته کامل

€79.99

/ماه

€719.88 €479.94 پرداخت 6 ماه یکبار

جمع بهترین‌ها!

رایگان شروع کنید ۷ روز آزمایشی رایگان
اطلاعات بیشتر این بسته ترکیبی است که در آن علاوه بر جلسات هفتگی اختصاصی فرزند شما با مربی، شما به عنوان والدین به تمام اطلاعات، محتوا و پشتیبانی مورد نیاز برای آموزش دسترسی داشته و میتوانید فرزند خود را در پروژه ها و یادگیری کدنویسی همراهی کنید.
محتوای آموزشی پروژه محور
جلسات هفتگی با مربی به صورت اختصاصی
تالار فراگیران
تالار والدین - مربیان
پشتیبانی آفلاین والدین توسط کارشناسان
دستورالعمل های مربیگری
جلسه آغازین اختصاصی
Save 17%

والدین به عنوان مربی

€24.99

/ماه

€89.97 €74.97 پرداخت 3 ماه یکبار

این یک تجربه پیوند فوق العاده با فرزندتان است. علاوه بر محتوای اموزشی، ما دستورالعمل‌ها و ابزارهایی را که برای راهنمایی فرزندتان در سفر خلاقانه‌اش نیاز دارید را در اختیار شما قرار می‌دهیم!

رایگان شروع کنید ۷ روز آزمایشی رایگان
اطلاعات بیشتر همراه با فرزندتان سفر یادگیری را آغاز کنید. با دستورالعمل‌های آموزشی واضح و کاربردی ما، می‌توانید فرزندتان را در انجام پروژه‌ها راهنمایی کنید. اگر مشکلی پیش آمد، به پشتیبانی کارشناسان ما دسترسی دارید.
محتوای آموزشی پروژه محور
جلسات هفتگی با مربی به صورت اختصاصی
تالار فراگیران
تالار والدین - مربیان
پشتیبانی آفلاین والدین توسط کارشناسان
دستورالعمل های مربیگری
جلسه آغازین اختصاصی
Save 11%

مربی اختصاصی

€79.99

/ماه

€269.97 €239.97 پرداخت 3 ماه یکبار

مشکل وقت دارید؟
اصلا نگران نباشید! همه چیز را به ما بسپارید.

رایگان شروع کنید ۷ روز آزمایشی رایگان
اطلاعات بیشتر اگر زمان ندارید اما همچنان می خواهید فرزندتان کدنویسی را یاد بگیرد، میتوانید از سرویس مربی اختصاصی Codiska استفاده کنید.
محتوای آموزشی پروژه محور
جلسات هفتگی با مربی به صورت اختصاصی
تالار فراگیران
تالار والدین - مربیان
پشتیبانی آفلاین والدین توسط کارشناسان
دستورالعمل های مربیگری
جلسه آغازین اختصاصی
Save 25%

بسته کامل

€89.99

/ماه

€359.94 €269.97 پرداخت 3 ماه یکبار

جمع بهترین‌ها!

رایگان شروع کنید ۷ روز آزمایشی رایگان
اطلاعات بیشتر این بسته ترکیبی است که در آن علاوه بر جلسات هفتگی اختصاصی فرزند شما با مربی، شما به عنوان والدین به تمام اطلاعات، محتوا و پشتیبانی مورد نیاز برای آموزش دسترسی داشته و میتوانید فرزند خود را در پروژه ها و یادگیری کدنویسی همراهی کنید.
محتوای آموزشی پروژه محور
جلسات هفتگی با مربی به صورت اختصاصی
تالار فراگیران
تالار والدین - مربیان
پشتیبانی آفلاین والدین توسط کارشناسان
دستورالعمل های مربیگری
جلسه آغازین اختصاصی
Save 0%

والدین به عنوان مربی

€29.99

/ماه

صورتحساب ماهانه

این یک تجربه پیوند فوق العاده با فرزندتان است. علاوه بر محتوای اموزشی، ما دستورالعمل‌ها و ابزارهایی را که برای راهنمایی فرزندتان در سفر خلاقانه‌اش نیاز دارید را در اختیار شما قرار می‌دهیم!

رایگان شروع کنید ۷ روز آزمایشی رایگان
اطلاعات بیشتر همراه با فرزندتان سفر یادگیری را آغاز کنید. با دستورالعمل‌های آموزشی واضح و کاربردی ما، می‌توانید فرزندتان را در انجام پروژه‌ها راهنمایی کنید. اگر مشکلی پیش آمد، به پشتیبانی کارشناسان ما دسترسی دارید.
محتوای آموزشی پروژه محور
جلسات هفتگی با مربی به صورت اختصاصی
تالار فراگیران
تالار والدین - مربیان
پشتیبانی آفلاین والدین توسط کارشناسان
دستورالعمل های مربیگری
جلسه آغازین اختصاصی
Save 0%

مربی اختصاصی

€89.99

/ماه

صورتحساب ماهانه

مشکل وقت دارید؟
اصلا نگران نباشید! همه چیز را به ما بسپارید.

رایگان شروع کنید ۷ روز آزمایشی رایگان
اطلاعات بیشتر اگر زمان ندارید اما همچنان می خواهید فرزندتان کدنویسی را یاد بگیرد، میتوانید از سرویس مربی اختصاصی Codiska استفاده کنید.
محتوای آموزشی پروژه محور
جلسات هفتگی با مربی به صورت اختصاصی
تالار فراگیران
تالار والدین - مربیان
پشتیبانی آفلاین والدین توسط کارشناسان
دستورالعمل های مربیگری
جلسه آغازین اختصاصی
Save 17%

بسته کامل

€99.99

/ماه

€119.98 €99.99 صورتحساب ماهانه

جمع بهترین‌ها!

رایگان شروع کنید ۷ روز آزمایشی رایگان
اطلاعات بیشتر این بسته ترکیبی است که در آن علاوه بر جلسات هفتگی اختصاصی فرزند شما با مربی، شما به عنوان والدین به تمام اطلاعات، محتوا و پشتیبانی مورد نیاز برای آموزش دسترسی داشته و میتوانید فرزند خود را در پروژه ها و یادگیری کدنویسی همراهی کنید.
محتوای آموزشی پروژه محور
جلسات هفتگی با مربی به صورت اختصاصی
تالار فراگیران
تالار والدین - مربیان
پشتیبانی آفلاین والدین توسط کارشناسان
دستورالعمل های مربیگری
جلسه آغازین اختصاصی
تضمین تسویه حساب ایمن و مطمئن
خانه - Codiska
خانه - Codiska

بزرگتر از 16 سال هستید؟

ما دو بسته پیشنهادی برای شما داریم:

برنامه‌نویسی حرفه‌ای و بازی‌سازی: پایتون و یونیتی
12 ماهه - 48 جلسه
سرفصل ها و پروژه های این دوره:
 1. آشنایی با اصول برنامه نویسی
 2. استفاده از انواع ثابت ها، متغیرها، عملگرها و انجام عملیات محاسباتی
 3. کار با دستورات شرط و انواع آن
مشاهده تمام سرفصل‌ها

سرفصل ها و پروژه های دوره برنامه نویسی پایتون و یونیتی

پایتون

 1. آشنایی با اصول برنامه نویسی
 2. استفاده از انواع ثابت ها، متغیرها، عملگرها و انجام عملیات محاسباتی
 3. کار با دستورات شرط و انواع آن
 4. آشنایی حلقه‌های تکرار و نحوه استفاده از انواع آن در برنامه
 5. استفاده از تابع و نحوه تعریف و بکارگیری آن در داخل برنامه
 6. آشنایی با کتابخانه‌های موجود در پایتون و روش‌های مختلف نصب و استفاده از آنها
 7. آشنایی با آرایه و نحوه تعریف و استفاده از آنها
 8. نحوه استفاده از ورودی‌های موس و صفحه کلید در برنامه

یونیتی

فراگیر ضمن تکمیل چند پروژهٔ بازی در سبک‌های محبوب، تسلط نسبی نسبت به موارد زیر پیدا کند.

 1. نصب و راه‌اندازی ابتدایی یونیتی و جت برین.
 2. استفاده از یک پکیج نیمه‌آماده و ادامه انجام آن.
 3. یادگیری طراحی گرافیکی ساده بازی که در عین حال زیبا و یکنواخت باشد.
 4. آشنایی با انواع مکانیک‌های اصلی مربوط به بازی‌های محبوب و متنوع بازی‌ها مانند شلیک، پرش و … .

82.5 € در ماه

مبلغ کل دوره 990 €

پرداخت در سه نوبت ۳۳۰ €

Software developer
Game programmer
ساخت وب سایت و فروشگاه اینترنتی: وردپرس
6 ماهه - 24 جلسه
سرفصل ها و پروژه های این دوره:
 1. آشنایی با HTML و css
 2. آشنایی با سی پنل و قسمت‌های مختلف آن
 3. مهارت کار با افزونه‌های طراحی مثل المنتور
مشاهده تمام سرفصل‌ها

سرفصل ها و پروژه های دوره طراحی سایت

 1. آشنایی با HTML و css
 2. آشنایی با سی پنل و قسمت های مختلف آن
 3. نصب وردپرس
 4. ساخت سایت شرکتی
 5. ساخت سایت فروشگاهی
 6. مهارت کار با افزونه های طراحی مثل المنتور
 7. آشنایی با سئو و کار با افزونه های سئو
 8. پشتیبانی سایت مانند امنیت سایت و …

82.5 € در ماه

مبلغ کل دوره 490 €

پرداخت در دو نوبت ۲۴۵ €

Web developer

سوالات پرتکرار

روش کار چگونه است؟

هرترم شامل 3 ماه میباشد که دانش آموزان به صورت هفتگی پروژه های جالب و چالش برانگیزی را باید انجام دهند. دانش‌آموز محتوا را یه صورت مستقل مشاهده میکند و جلسه ی هفتگی اختصاصی با مربی برای تکمیل پروژه‌ها و رفع اشکال برگزار میشود. در پایان هفته دانش آموز باید راه حل و ایده های خود را برای حل مسئله با هم کلاسی های خود در میان گذاشته و ارائه دهد.

برنامه شامل چه بخش هایی میباشد؟

اساس دوره های ما یادگیری بر اساس پروژه میباشد به این صورت که فراگیران محتوای پروژه را ابتدای هر ماه دریافت خواهند کرد و در طول ماه قسمت های مختلف پروژه را همراه با کمک مربی کامل میکنند. این محتوای آموزشی به فازهای هفتگی تقسیم شده تا به کودک فرصت کافی برای اتمام پروژه را بدهد. همچنین جلسات آموزشی 1-1 به صورت هفتگی برگزار میشوند که در این جلسات دانش آموز در مورد پروژه با مربی خود بحث و تبادل نظر خواهد کرد، پیشرفت او توسط مربی بررسی شده و بازخورد مناسب را دریافت خواهد کرد. جلسات هفتگی به صورت گروهی هم به طوری برگزار میشود که در آن فرزند شما قادر به ارائه راه حل منحصر به فرد خود در میان دوستانش خواهد بود که این امر در توسعه مهارتهای ارتباطی فرزندتان تاثیرگذار خواهد بود.

چرا برنامه نویسی برای فرزندمان مفید است؟

یادگیری برنامه نویسی برای کودکان یک روش بسیار عالی برای بهبود خلاقیت و مهارت حل مسئله می باشد و این موضوع به اندازه مهارت ارتباط و دیگر مهارتهای اجتماعی اهمیت دارد. همچنین کودکان را قادر میسازد تا در محیطهای برنامه نویسی به تنهایی و به صورت مستقل وارد شوند. به همین دلیل Codiska دوره هایی را فراهم کرده تا در آن کودکان قادر به یادگیری کدنویسی در محیطی سرشار از انرژی و شادی باشند. همچنین شرکت در این دوره ها میتواند اولین قدم فرزندتان به دنیای کدنویسی و برنامه نویسی باشد. صنعتی که امروزه به سرعت در حال رشد است.

چرا یادگیری کد نویسی به زبان فارسی مفید تر از یادگیری به زبان انگلیسی است؟

کودکان مهارتها را به زبان مادری خود سریعتر یاد میگیرند.

فراهم کردن محیط یادگیری به زبان مادری سرعت یادگیری را افزایش میدهد.

متاسفانه برای یک کودک تغییر و ترجمه یک مهارت جدید به زبان مادری‌اش بسیار دشوار است و این کار فرآیند یادگیری را سخت میسازد.

به همین دلیل ما در Codsika منابع و آموزش را به زبان فارسی ارائه داده ایم تا مطمئن شویم که بهترین فرصت یادگیری کدنویسی را برای کودکتان فراهم کرده ایم.

Codiska برای چه سنینی مناسب است؟

دوره های ما مناسب کودکان 6 تا 14 سال میباشد.

طبیعتا ما برای هر سنی از دانش آموزان، دوره متفاوتی را در نظر گرفته ایم که با شرایط سنی آنها سازگار خواهد بود.

این نکته حائز اهمیت هست که کودکان 5-6 ساله میتوانند فهم کاملی از برنامه نویسی داشته باشند و شرکت در این دوره ها برای آنها دشوار نخواهد بود.

به کودکان خود فرصت استفاده از دوره ی رایگان ما را بدهید.

به نظر میرسد کدنویسی کمی سخت باشد، آیا واقعا فرزند من از آن لذت خواهد برد؟

کد نویسی یک ابزار فوق العاده برای پرورش خلاقیت و توانایی حل مسئله برای فرزند شماست. فضایی برای خلاقیت آزادانه در اختیار آنها قرار میدهد که به مرور زمان مهارتهای آنها را به چالش کشیده و توسعه میدهد. در Codiska ما محتوایی را ارائه داده ایم که فرزند شما در آن قادر به یادگیری کدنویسی در محیطی جذاب است. فرصت استفاده از دوره رایگان هم برای فرزندتان فراهم است.

چرا جلسات آموزشی 1-1 آنلاین برای فرزندمان مفید است؟

فراهم بودن امکان بررسی پیشرفت فرزندتان به صورت خصوصی و دریافت بازخورد توسط مربی، امکان توسعه سریعتر مهارتهای فرزندتان را ایجاد میکند.

چقدر زمان برای پایان یک دوره لازم است؟

این موضوع بستگی به نوع دوره دارد، هر ترم 3 ماهه است و برا مثال دوره اسکرچ 3 ترم میباشد. زمان اتمام دوره به توانمندی های دانش آموزان بستگی دارد و مربی سرعت آموزش را با میزان یادگیری فرزند شما تنظیم میکند.

آیا لازم است من به عنوان والدین در فعالیتها شرکت کنم؟

حضور شما به عنوان والدین باعث افتخار ماست. اگر چه تمام فعالیت ها به صورتی طراحی شده اند که کودکان قادر به انجام آنها به تنهایی خواهند بود.