En

Global

Americas

Europe

Middle East and Africa

Asia Pacific

Back

  Hur Kodning Förbättrar och Hjälper Kreativitet

  Hur Kodning Förbättrar och Hjälper Kreativitet

  Kodning är en viktig färdighet som kräver en kreativ och intuitiv tankeprocess. Det är mycket viktigt att kunna tänka utanför boxen när man kodar, eftersom det finns oändliga lösningar på varje problem och oändliga saker att skapa. Detta hjälper barn att skapa tankesättet att det inte alltid finns en lösning på ett problem och att det är bra att bygga vidare och skapa bättre lösningar även om man redan har en.

   

  Det hjälper också dem att inse att det inte alltid är dåligt att göra misstag när man försöker fixa något; det är bara ett annat sätt att INTE lösa problemet. Detta är kritiskt för barn eftersom de kommer att möta många situationer där de behöver tänka på sätt som de inte är bekanta med eller inte har lärt sig.

  Kodning ger också barn självförtroende att skapa saker eftersom kodningsmiljöerna är helt säkra att experimentera i, eftersom det inte finns några stora konsekvenser för en teknisktfelaktig kod. Barn är mer kreativa än vuxna eftersom deras fantasi är mycket mer aktiv. Om de kan bygga vidare på sin fantasi och använda den för en nödvändig uppgift kan det hjälpa dem att hitta unika, originella och praktiska lösningar på många olika problem.

  År 1968 genomfördes en test av George Land som kallas kreativitetstestet. Resultaten av testet visade att kreativitet är en färdighet som inte lärs ut utan snarare avlärs. Han testade samma barn vid 5, 10 och 15 års ålder och såg en betydande minskning av kreativiteten från det ena ålderssteget till nästa.

  När människor blir äldre hittar de lösningar på många problem, så de försöker mindre att hitta unika lösningar. Så om barnen lärs att deras kreativa lösningar på problem kommer att fungera om de överväger praktiskt användande, kan de fortfarande ha sin kreativitet och fantasi och använda dem när de blir äldre.

  المزيد إلى المستكشف