En

Global

Americas

Europe

Middle East and Africa

Asia Pacific

Back

  بسته مورد نظر خود را انتخاب کنید و آینده فرزندتان را بسازید.

  Save 33%

  والدین به عنوان مربی

  €19.99

  /ماه

  €179.94 €119.94 پرداخت 6 ماه یکبار

  این یک تجربه پیوند فوق العاده با فرزندتان است. علاوه بر محتوای اموزشی، ما دستورالعمل‌ها و ابزار‌هایی را که برای راهنمایی فرزندتان در سفر خلاقانه‌اش نیاز دارید را در اختیار شما قرار می‌دهیم!

  رایگان شروع کنید ۷ روز آزمایشی رایگان
  اطلاعات بیشتر همراه با فرزندتان سفر یادگیری را آغاز کنید. با دستورالعمل‌های آموزشی واضح و کاربردی ما، می‌توانید فرزندتان را در پروژه‌ها راهنمایی کنید. اگر مشکلی پیش آمد، به پشتیبانی کارشناسان ما دسترسی دارید.
  محتوای آموزشی پروژه محور
  جلسات هفتگی با مربی به صورت اختصاصی
  تالار فراگیران
  تالار والدین - مربیان
  پشتیبانی آفلاین والدین توسط کارشناسان
  دستورالعمل های مربیگری
  جلسه آغازین اختصاصی
  Save 22%

  مربی اختصاصی

  €69.99

  /ماه

  €539.94 €419.94 پرداخت 6 ماه یکبار

  مشکل وقت دارید؟
  اصلا نگران نباشید! همه چیز را به ما بسپارید.

  رایگان شروع کنید ۷ روز آزمایشی رایگان
  اطلاعات بیشتر اگر زمان ندارید اما همچنان می خواهید فرزندتان کدنویسی را یاد بگیرد، میتوانید از سرویس مربی اختصاصی Codiska استفاده کنید.
  محتوای آموزشی پروژه محور
  جلسات هفتگی با مربی به صورت اختصاصی
  تالار فراگیران
  تالار والدین - مربیان
  پشتیبانی آفلاین والدین توسط کارشناسان
  دستورالعمل های مربیگری
  جلسه آغازین اختصاصی
  Save 33%

  بسته کامل

  €79.99

  /ماه

  €719.88 €479.94 پرداخت 6 ماه یکبار

  جمع بهترین‌ها!

  رایگان شروع کنید ۷ روز آزمایشی رایگان
  اطلاعات بیشتر این بسته ترکیبی است که در آن علاوه بر جلسات هفتگی اختصاصی فرزند شما با مربی، شما به عنوان والدین به تمام اطلاعات، محتوا و پشتیبانی مورد نیاز برای آموزش دسترسی داشته و میتوانید فرزند خود را در پروژه ها و یادگیری کدنویسی همراهی کنید.
  محتوای آموزشی پروژه محور
  جلسات هفتگی با مربی به صورت اختصاصی
  تالار فراگیران
  تالار والدین - مربیان
  پشتیبانی آفلاین والدین توسط کارشناسان
  دستورالعمل های مربیگری
  جلسه آغازین اختصاصی
  Save 17%

  والدین به عنوان مربی

  €24.99

  /ماه

  €89.97 €74.97 پرداخت 3 ماه یکبار

  این یک تجربه پیوند فوق العاده با فرزندتان است. علاوه بر محتوای اموزشی، ما دستورالعمل‌ها و ابزارهایی را که برای راهنمایی فرزندتان در سفر خلاقانه‌اش نیاز دارید را در اختیار شما قرار می‌دهیم!

  رایگان شروع کنید ۷ روز آزمایشی رایگان
  اطلاعات بیشتر همراه با فرزندتان سفر یادگیری را آغاز کنید. با دستورالعمل‌های آموزشی واضح و کاربردی ما، می‌توانید فرزندتان را در انجام پروژه‌ها راهنمایی کنید. اگر مشکلی پیش آمد، به پشتیبانی کارشناسان ما دسترسی دارید.
  محتوای آموزشی پروژه محور
  جلسات هفتگی با مربی به صورت اختصاصی
  تالار فراگیران
  تالار والدین - مربیان
  پشتیبانی آفلاین والدین توسط کارشناسان
  دستورالعمل های مربیگری
  جلسه آغازین اختصاصی
  Save 11%

  مربی اختصاصی

  €79.99

  /ماه

  €269.97 €239.97 پرداخت 3 ماه یکبار

  مشکل وقت دارید؟
  اصلا نگران نباشید! همه چیز را به ما بسپارید.

  رایگان شروع کنید ۷ روز آزمایشی رایگان
  اطلاعات بیشتر اگر زمان ندارید اما همچنان می خواهید فرزندتان کدنویسی را یاد بگیرد، میتوانید از سرویس مربی اختصاصی Codiska استفاده کنید.
  محتوای آموزشی پروژه محور
  جلسات هفتگی با مربی به صورت اختصاصی
  تالار فراگیران
  تالار والدین - مربیان
  پشتیبانی آفلاین والدین توسط کارشناسان
  دستورالعمل های مربیگری
  جلسه آغازین اختصاصی
  Save 25%

  بسته کامل

  €89.99

  /ماه

  €359.94 €269.97 پرداخت 3 ماه یکبار

  جمع بهترین‌ها!

  رایگان شروع کنید ۷ روز آزمایشی رایگان
  اطلاعات بیشتر این بسته ترکیبی است که در آن علاوه بر جلسات هفتگی اختصاصی فرزند شما با مربی، شما به عنوان والدین به تمام اطلاعات، محتوا و پشتیبانی مورد نیاز برای آموزش دسترسی داشته و میتوانید فرزند خود را در پروژه ها و یادگیری کدنویسی همراهی کنید.
  محتوای آموزشی پروژه محور
  جلسات هفتگی با مربی به صورت اختصاصی
  تالار فراگیران
  تالار والدین - مربیان
  پشتیبانی آفلاین والدین توسط کارشناسان
  دستورالعمل های مربیگری
  جلسه آغازین اختصاصی
  Save 0%

  والدین به عنوان مربی

  €29.99

  /ماه

  صورتحساب ماهانه

  این یک تجربه پیوند فوق العاده با فرزندتان است. علاوه بر محتوای اموزشی، ما دستورالعمل‌ها و ابزارهایی را که برای راهنمایی فرزندتان در سفر خلاقانه‌اش نیاز دارید را در اختیار شما قرار می‌دهیم!

  رایگان شروع کنید ۷ روز آزمایشی رایگان
  اطلاعات بیشتر همراه با فرزندتان سفر یادگیری را آغاز کنید. با دستورالعمل‌های آموزشی واضح و کاربردی ما، می‌توانید فرزندتان را در انجام پروژه‌ها راهنمایی کنید. اگر مشکلی پیش آمد، به پشتیبانی کارشناسان ما دسترسی دارید.
  محتوای آموزشی پروژه محور
  جلسات هفتگی با مربی به صورت اختصاصی
  تالار فراگیران
  تالار والدین - مربیان
  پشتیبانی آفلاین والدین توسط کارشناسان
  دستورالعمل های مربیگری
  جلسه آغازین اختصاصی
  Save 0%

  مربی اختصاصی

  €89.99

  /ماه

  صورتحساب ماهانه

  مشکل وقت دارید؟
  اصلا نگران نباشید! همه چیز را به ما بسپارید.

  رایگان شروع کنید ۷ روز آزمایشی رایگان
  اطلاعات بیشتر اگر زمان ندارید اما همچنان می خواهید فرزندتان کدنویسی را یاد بگیرد، میتوانید از سرویس مربی اختصاصی Codiska استفاده کنید.
  محتوای آموزشی پروژه محور
  جلسات هفتگی با مربی به صورت اختصاصی
  تالار فراگیران
  تالار والدین - مربیان
  پشتیبانی آفلاین والدین توسط کارشناسان
  دستورالعمل های مربیگری
  جلسه آغازین اختصاصی
  Save 17%

  بسته کامل

  €99.99

  /ماه

  €119.98 €99.99 صورتحساب ماهانه

  جمع بهترین‌ها!

  رایگان شروع کنید ۷ روز آزمایشی رایگان
  اطلاعات بیشتر این بسته ترکیبی است که در آن علاوه بر جلسات هفتگی اختصاصی فرزند شما با مربی، شما به عنوان والدین به تمام اطلاعات، محتوا و پشتیبانی مورد نیاز برای آموزش دسترسی داشته و میتوانید فرزند خود را در پروژه ها و یادگیری کدنویسی همراهی کنید.
  محتوای آموزشی پروژه محور
  جلسات هفتگی با مربی به صورت اختصاصی
  تالار فراگیران
  تالار والدین - مربیان
  پشتیبانی آفلاین والدین توسط کارشناسان
  دستورالعمل های مربیگری
  جلسه آغازین اختصاصی
  تضمین تسویه حساب ایمن و مطمئن